บทความล่าสุด

โปรโมชั่น เอ็กซเรย์ฟัน

จัดฟัน ลดค่าเอ็กซเรย์ 50 % ค่ะ

( เอ็กซเรย์จัดฟันปกติ ฟิลม์ละ 400.- หากยืนยันว่าทราบมาจากทางเวปไซด์ ทางคลินิกมีส่วนลดให้ฟิลม์ละ 200.- )

โทรปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับฟันฟรี คุณหมอใจดีค่ะ
นัดทันตแพทย์

โทร. 086-3050500

ฟอกฟันขาวด้วยเทคโนโลยีคำที่เกี่ยวข้อง

ใกล้รถไฟฟ้า